tele.me: the front page of Telegram communities

Chat record

Minh Ngọc
14:45:56

Di chuyển hơi chậm

Di chuyển hơi chậm
Minh Ngọc
15:1:51

Bat breaking out :) cb 🚀🚀🚀

Ken Shin
15:7:22

Vl sếp

Ken Shin
15:7:35

A đưa e về bờ với a ơi

Ken Shin
15:7:39
😢
Tuấn Hùng
15:8:5

lên 9k kill m xong sập là đẹp

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:8:16
😊
Ryan Nguyen | HC - Capital
15:8:21

Okie tml

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:8:21

Okie tml

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:8:21

Okie tml

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:8:21

Okie tml

Nguyễn Thắng | HC - Capital
15:8:49
Photo
Nguyễn Thắng | HC - Capital
15:8:50

Xịt tp 2 giá :))

Xịt tp 2 giá :))
Tuấn Hùng
15:9:16

pump nào

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:9:25

Phmp cmm

Đặng Hoài Thơm
15:9:37

Vẫn là ryan chuẩn nhất

Nguyễn Thắng | HC - Capital
15:9:39
😊
Ryan Nguyen | HC - Capital
15:9:53
Đặng Hoài Thơm
15:10:3

Căng đét

Tony Hoang
15:11:46

Ryan đánh kinh vl

Tuấn Hùng
15:12:15

nó đánh cho chết mà

Tony Doan
15:12:17

Ryan đánh hay vl

Tuấn Hùng
15:12:27

x150

Tony Doan
15:12:45

Vốn ryan nhiều, đánh thich nhỉ

Tony Doan
15:13:0

Short gần 6600

Tony Doan
15:13:13

X150 nó mà giật cho 1 cái là cháy

Tony Doan
15:13:22

Nhưng ăn thì ăn đậm vl

Hoa Vinh
15:17:9
😒
Anonymouse joined the group
hasagi Hasagio
15:25:31
Pham DC
15:27:10

Còn đc tiền phí nữa vl

bất cần đời kkk

MR TUẤN
15:27:50

vl chjua chốt. ah...

Tuấn Hùng
15:28:26
Chị Dậu
15:28:50

K thấy hasagi vô khấn bit sập nhỉ

Chị Dậu
15:28:58
🙁
Tuấn Hùng
15:29:17

nó long oẳng mẹ rồi

Chị Dậu
15:29:25
😂
Ryan Nguyen | HC - Capital
15:31:57
😊
Ryan Nguyen | HC - Capital
15:32:8

Hóng btc

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:32:10

Về7k

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:32:23
Photo
Ryan Nguyen | HC - Capital
15:32:26

Thấy gì kg

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:32:32

Chưa đủ porsche chốt cái gì

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:32:33

@@

Chị Dậu
15:32:37

Ước

Chị Dậu
15:32:42
Ryan Nguyen | HC - Capital
15:32:47

200k

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:32:49

Mới đụ

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:32:50
Chị Dậu
15:32:58

Vl sếp

MR TUẤN
15:33:11

đụ\

Chị Dậu
15:33:19

Đêm nay về 7k sếp kiếm tiền nhanh nhất vn cmnr

MR TUẤN
15:33:23

ngon

Chị Dậu
15:33:33
Ryan Nguyen | HC - Capital
15:33:37

Ăn ít hay ăn nhiều thôi

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:33:41

Đẹp trai có quyền

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:33:42
🥳
hasagi Hasagio
15:35:28

Dự là lên 9k1

hasagi Hasagio
15:35:31

Trước đã

hasagi Hasagio
15:35:35
🚬
Minh Ngọc
15:37:7

Cho kèo nhẹ nhàng 10% thôi chứ đòi x10 thì chờ vietnamobile khuyến mại 300% all nhà cửa nạp vô 3 lần là gần x10 :))

Cho kèo nhẹ nhàng 10% thôi chứ đòi x10 thì chờ vietnamobile khuyến mại 300% all nhà cửa nạp vô 3 lần là gần x10 :))
Minh Ngọc
15:37:42
Photo
Ryan Nguyen | HC - Capital
15:38:38

Kinh

Minh Ngọc
15:40:14

Cứ đòi x10. Chưa chắc hắn đã vào :))

Tuấn Hùng
15:40:36

um cb lên 9k kill mày xong về 7k

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:40:43

Okie tml

hasagi Hasagio
15:40:49

Thuyết âm mưu là bám trendline

hasagi Hasagio
15:40:51

Lên 9kx

hasagi Hasagio
15:40:54

Rồi sập

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:40:56
😊
Tuấn Hùng
15:41:4
Ryan Nguyen | HC - Capital
15:41:8

Thằng hùng

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:41:12

Với gasahi

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:41:14

Kêu lên 9k

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:41:18

Anhem vào short mạnh đi

Ryan Nguyen | HC - Capital
15:41:20
VTT 🌙
15:41:35
hasagi Hasagio
15:42:9
🙏
Cryptomoon Again
15:45:39

Arn moon 🌙

Cryptomoon Again
15:45:42
hasagi Hasagio
15:50:8

Lên có tí

hasagi Hasagio
15:50:10

Moon gì

Pika Pika
16:2:20

Arn chuẩn bị pump to rồi

Cryptomoon Again
16:2:58

Mấy con như này dễ pumb mạnh 💪

Tuấn Hùng
16:19:5

lên 9k nào

Truong Duc
16:20:37

Du gia 1970 vua chot 2150 vua mom...hehe

Deathname die
17:11:18

chuẩn bị sập 73xx

Deathname die
17:11:25

từ h tới 4h nha

Cryptomoon Again
17:13:47

Cc

Cryptomoon Again
17:14:8

T đang ôm alts mà sập cc à

Cryptomoon Again
17:14:12
Trong Lee
18:11:11

lun/btc tiếp tục tăng

Trong Lee
18:11:11

😂😂

Trong Lee
18:11:20

đây

Keng N
18:39:52
Photo
Petros Taofiq
18:47:30

top

top
Long Phi
19:34:59

Đang lãi sáng mai có khi lại cắt lỗ ...:))

Tân Te Tởn
20:8:25

Setup short đẹp đó cắt kiểu gì 😂