tele.me: the front page of Telegram communities

#token

...More

Posts

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

Why should anyone hodl the Drop token?Drops have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.http://dropil.com$DROP#token#Dropil

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

Why should anyone hodl the Drop token?Drops have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.http://dropil.com$DROP#token#Dropil

Why should anyone hodl the Drop token?Drops have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.http://dropil.com$DROP#token#Dropil

🚀NEW AIRDROP:ARCIRIS X BUZZIN💰Reward 350 ACI + 200/Ref.

⭕️Register on the bot :https://t.me/ArcIrisCryptoBountyBot?start=ba38a4166d✍Task :♦️- Join on Telegram
♦️- Follow on Twitter
♦️- Like, Follow on Facebook
♦️- Submit your data ... Done

📍Note: R.2 Still livehttps://t.me/AirdropsBigBang/863#Airdrop#eth#token#erc20💥@AirdropsBigBang💥

Hey guys! 🤗New week – new $HYD supply available on SimpleSwap🙌
Don’t postpone purchasing#Hydra#tokenon our platform because by the end of the week the supply might run out 😱
Buy#HYDnow:http://bit.ly/36ZkVdf

Hey guys! 🤗

New week – new $HYD supply available on SimpleSwap 🙌

Don’t postpone purchasing #Hydra #token on our p...

Why should anyone hodl the Drop token?Drops have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.http://dropil.com$DROP#token#Dropil

Why should anyone hodl the Drop token?Drops have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.http://dropil.com$DROP#token#Dropil

🚀NEW AIRDROP:ARCIRIS X BUZZIN💰Reward 350 ACI + 200/Ref.

⭕️Register on the bot :https://t.me/ArcIrisCryptoBountyBot?start=ba38a4166d✍Task :♦️- Join on Telegram
♦️- Follow on Twitter
♦️- Like, Follow on Facebook
♦️- Submit your data ... Done#Airdrop#eth#token#erc20💥@AirdropsBigBang💥

🚀NEW AIRDROP:ARCIRIS X BUZZIN
💰Reward 350 ACI + 200/Ref.

⭕️Register on the bot : https://t.me/ArcIrisCryptoBountyBo...

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

Why should anyone hodl the Drop token?Drops have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.http://dropil.com$DROP#token#Dropil

Why should anyone hodl the Drop token?Drops have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.http://dropil.com$DROP#token#Dropil

Why should anyone hodl the Drop token?Drops have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.http://dropil.com$DROP#token#Dropil

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

The Dropil Platform has come to stay 💃💃💃👍😄Drops of Dropil have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.#Dropil$DROP#tokenhttp://dropil.com

Why should anyone hodl the Drop token?Drops have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.http://dropil.com$DROP#token#Dropil

Why should anyone hodl the Drop token?Drops have utility because team give utility to the users of the platform as they don't want a platform where every aspect is settled with a coin or token that somebody else created.http://dropil.com$DROP#token#Dropil

Honestly TachyonProtocol Platform have a great opportunity to dominate its competitors with the platform's features. All the traders needs will be available through the platform together with having access to multiple exchanges.#IPX#TachyonProtocol#vpn#crypto#tokenhttp://tachyon.eco

#aeternity's#aembassadorRobert Zaremba was at#aeUniin Prague to speak on#tokenstandards.
How to achieve#blockchain#smartcontractsinteroperability?
Listen to his talk here:https://t.co/jz7ayYjtoc

The last#aeternity#blockchainreview by@Paradigm_fundfor the decade is here!
Find all updates on#IDEs,#tokenlibrary tool,@waelletgovernance#aepp, and much more.
Plus, highlights from social encounters,#meetupsand conferences:https://twitter.com/aeternity/status/1208318764296609792?s=19

The last #aeternity #blockchain review by @Paradigm_fund for the decade is here!

Find all updates on #IDEs, #token...

The last#aeternity#blockchainreview by@Paradigm_fundfor the decade is here!
Find all updates on#IDEs,#tokenlibrary tool,@waelletgovernance#aepp, and much more.
Plus, highlights from social encounters,#meetupsand conferences:https://twitter.com/aeternityTECH/status/1207677822174683136?s=19

The last #aeternity #blockchain review by @Paradigm_fund for the decade is here!

Find all updates on #IDEs, #token...

⭐️New Airdrop🚀Crypto Millions X Buzzin
💰Airdrop Reward : 50 CPM1 + 25 CPM1/ Ref.

⭕️Register on :https://t.me/CryptoMillionsCryptoBountyBot?start=1a3129704d📍Task :- Join on Telegram
- Follow on Twitter
- Visit Website & Send the Something you Learned about their project
- Submit Your data#Airdrop#eth#token#erc20

🌍🌍🌍 Toàn thế giới chỉ còn khoảng#dưới100 triệu LINA đang lưu hành, số lượng#giảm2/3 so với lúc#phát#hànhICO
🔒 Khác với những dự án đang có mặt trên thị trường Blockchain. Muốn số lượng token phải khan hiếm, tránh bị lạm phát theo từng giai đoạn do thị trường chung tác động..

🔒 Các nhà phát hành dự án Blockchain thường chọn giải pháp#Burn#token(hủy bỏ vĩnh viễn). Cách làm này có phần hiệu quả. Tuy nhiên, nhà phát hành dự án phải tốn một số tiền khá lớn để mua lại từ cộng đồng nhà đầu tư. Điều này vô tình khiến cho nhà phát hành thêm gánh nặng về kinh phí duy trì, phát triển dự án trong tương lai...
🛎🛎 Với LINA NETWORK, chúng tôi đưa ra giải pháp bằng công nghệ truyền thống nhưng tối ưu nó lên gấp nhiều lần để nhà đầu tư thật sự tin tưởng, hài lòng về giải pháp mới.!

Qua đó, LINA muốn cùng chung tay với nhà đầu tư xây dựng nên một cộng đồng#tâm#huyết, đồng hành cùng dự án#lâu#dài.
🛎🛎 Và giải pháp mới cũng phải đảm bảo được lượng LINA token ngày càng trở nên khan hiếm, khan hiếm một cách thật sự theo thời gian.

Theo đó, khi các ứng dụng Blockchain do LINA xây dựng chính thức hoạt động thì các Doanh nghiệp khi sử dụng ứng dụng buộc phải tiêu tốn LINA để đảm bảo phần mềm hoạt động, đảm bảo tính lợi ích liên tục của ứng dụng cung cấp.

🛎🛎 Đây cũng chính là#đòn#bẫyvề công nghệ thật sự giúp token LINA ngày càng khan hiếm, có giá trị hơn nữa
🌍🌍 Vừa qua, gần 60 ngày ra mắt chương trình#MasterNode,#StarNode.
Hơn 2/3 số Lina Token đã được rất nhiều nhà đầu tư tham gia Lock (khóa) lại với thời gian từ 2 năm đến 10 năm.#Dự#kiến, chương trình StarNode sẽ còn phát triển mạnh. Mục tiêu, 60#triệuLINA tiếp theo sẽ được khóa (Lock) bởi cộng đồng nhà đầu tư trong tương lai gần...

🌍🌍🌍 Toàn thế giới chỉ còn khoảng#dưới100 triệu LINA đang lưu hành, số lượng#giảm2/3 so với lúc#phát#hànhICO
🔒 Khác với những dự án đang có mặt trên thị trường Blockchain. Muốn số lượng token phải khan hiếm, tránh bị lạm phát theo từng giai đoạn do thị trường chung tác động..

🔒 Các nhà phát hành dự án Blockchain thường chọn giải pháp#Burn#token(hủy bỏ vĩnh viễn). Cách làm này có phần hiệu quả. Tuy nhiên, nhà phát hành dự án phải tốn một số tiền khá lớn để mua lại từ cộng đồng nhà đầu tư. Điều này vô tình khiến cho nhà phát hành thêm gánh nặng về kinh phí duy trì, phát triển dự án trong tương lai...
🛎🛎 Với LINA NETWORK, chúng tôi đưa ra giải pháp bằng công nghệ truyền thống nhưng tối ưu nó lên gấp nhiều lần để nhà đầu tư thật sự tin tưởng, hài lòng về giải pháp mới.!

Qua đó, LINA muốn cùng chung tay với nhà đầu tư xây dựng nên một cộng đồng#tâm#huyết, đồng hành cùng dự án#lâu#dài.
🛎🛎 Và giải pháp mới cũng phải đảm bảo được lượng LINA token ngày càng trở nên khan hiếm, khan hiếm một cách thật sự theo thời gian.

Theo đó, khi các ứng dụng Blockchain do LINA xây dựng chính thức hoạt động thì các Doanh nghiệp khi sử dụng ứng dụng buộc phải tiêu tốn LINA để đảm bảo phần mềm hoạt động, đảm bảo tính lợi ích liên tục của ứng dụng cung cấp.

🛎🛎 Đây cũng chính là#đòn#bẫyvề công nghệ thật sự giúp token LINA ngày càng khan hiếm, có giá trị hơn nữa
🌍🌍 Vừa qua, gần 60 ngày ra mắt chương trình#MasterNode,#StarNode.
Hơn 2/3 số Lina Token đã được rất nhiều nhà đầu tư tham gia Lock (khóa) lại với thời gian từ 2 năm đến 10 năm.#Dự#kiến, chương trình StarNode sẽ còn phát triển mạnh. Mục tiêu, 60#triệuLINA tiếp theo sẽ được khóa (Lock) bởi cộng đồng nhà đầu tư trong tương lai gần...

🌍🌍🌍 Toàn thế giới chỉ còn khoảng#dưới100 triệu LINA đang lưu hành, số lượng#giảm2/3 so với lúc#phát#hànhICO
🔒 Khác với những dự án đang có mặt trên thị trường Blockchain. Muốn số lượng token phải khan hiếm, tránh bị lạm phát theo từng giai đoạn do thị trường chung tác động..

🔒 Các nhà phát hành dự án Blockchain thường chọn giải pháp#Burn#token(hủy bỏ vĩnh viễn). Cách làm này có phần hiệu quả. Tuy nhiên, nhà phát hành dự án phải tốn một số tiền khá lớn để mua lại từ cộng đồng nhà đầu tư. Điều này vô tình khiến cho nhà phát hành thêm gánh nặng về kinh phí duy trì, phát triển dự án trong tương lai...
🛎🛎 Với LINA NETWORK, chúng tôi đưa ra giải pháp bằng công nghệ truyền thống nhưng tối ưu nó lên gấp nhiều lần để nhà đầu tư thật sự tin tưởng, hài lòng về giải pháp mới.!

Qua đó, LINA muốn cùng chung tay với nhà đầu tư xây dựng nên một cộng đồng#tâm#huyết, đồng hành cùng dự án#lâu#dài.
🛎🛎 Và giải pháp mới cũng phải đảm bảo được lượng LINA token ngày càng trở nên khan hiếm, khan hiếm một cách thật sự theo thời gian.

Theo đó, khi các ứng dụng Blockchain do LINA xây dựng chính thức hoạt động thì các Doanh nghiệp khi sử dụng ứng dụng buộc phải tiêu tốn LINA để đảm bảo phần mềm hoạt động, đảm bảo tính lợi ích liên tục của ứng dụng cung cấp.

🛎🛎 Đây cũng chính là#đòn#bẫyvề công nghệ thật sự giúp token LINA ngày càng khan hiếm, có giá trị hơn nữa
🌍🌍 Vừa qua, gần 60 ngày ra mắt chương trình#MasterNode,#StarNode.
Hơn 2/3 số Lina Token đã được rất nhiều nhà đầu tư tham gia Lock (khóa) lại với thời gian từ 2 năm đến 10 năm.#Dự#kiến, chương trình StarNode sẽ còn phát triển mạnh. Mục tiêu, 60#triệuLINA tiếp theo sẽ được khóa (Lock) bởi cộng đồng nhà đầu tư trong tương lai gần...

Have you wondered what's the difference between the#legaland the#taxperspectives on a#cryptocurrency?
Matthias Langer was at#aeUnito explain the legal nuances of a#token, whether it's a payment, a utility, or a security.
Watch his talk:https://www.youtube.com/watch?v=FNNa1n3OrPk&list=PLZTjth8D1qBehbukyrnvhXJWYH35kBKKA

Have you wondered what's the difference between the#legaland the#taxperspectives on a#cryptocurrency?Matthias Langer was at#aeUnito explain the legal nuances of a#token, whether it's a payment, a utility, or a security one. Watch his talk:https://www.youtube.com/watch?v=FNNa1n3OrPk&list=PLZTjth8D1qBehbukyrnvhXJWYH35kBKKA&index=12