tele.me: the front page of Telegram communities

Chat record

Ủn Nhà Nghèo
11:10:19

vcc

Ủn Nhà Nghèo
11:10:26

nghĩ sao đi pr cho loz scam

Thái Phó
11:10:49

Vcl

Thái Phó
11:10:54
🤣
Ủn Nhà Nghèo
11:11:2

cạn mẹ lời

Ủn Nhà Nghèo
11:13:11

việt nam mình cũng giỏi

Ủn Nhà Nghèo
11:13:15

làm ra btc eth 2.0

Ủn Nhà Nghèo
11:13:24

các nước khác chưa làm đc

Ủn Nhà Nghèo
11:13:25
😉
Thái Phó
11:13:51
🤣
琅琊
11:14:45

Lùa tây lông được

琅琊
11:14:49

Là giỏi mà

Ủn Nhà Nghèo
11:16:8

Btcv đã lén lút lên 483$, hi vọng hôm nay nét căng lên 500$

Btcv đã lén lút lên 483$, hi vọng hôm nay nét căng lên 500$
Ủn Nhà Nghèo
11:16:10

Ủn Nhà Nghèo
11:16:14

vl nhỉ

Ủn Nhà Nghèo
11:16:21

supply ko có

Ủn Nhà Nghèo
11:16:27

vốn hoá ko có

Ủn Nhà Nghèo
11:16:32

mà 483$

Ủn Nhà Nghèo
11:16:42

dựa vào cc gì định giá vậy

Thái Phó
11:34:33

Coin đào vs mua gói thôi

Thái Phó
11:35:19

N tự bơm lên thôi

Thái Phó
11:35:32

Ng mua ôm gói cả năm mà

Thái Phó
11:35:34
🤣
Anonymouse joined the group
Đu đỉnh ^^
12:9:24

Mùa này úp hơi lâu

Đu đỉnh ^^
12:9:30

T nghĩ scam mẹ đi

Đu đỉnh ^^
12:9:37

Cho thầy bà lại trốn vào hàng ae ạ

Đu đỉnh ^^
12:9:39
Thái Phó
12:27:32

K có thầy bà sao uptrend đc

Thái Phó
12:27:34
🤣
Đu đỉnh ^^
12:31:38

Pr, tìm lính mới cho cz thịt. :v.

🇻🇳Gia Cát Lượng 🇻🇳
12:47:11

@Worm_Wave_Realvàng khéo phá 2000

Luczy Thiên Địa Hội
12:57:4
Luczy Thiên Địa Hội
12:57:10

Ăn lồn rôi

Luczy Thiên Địa Hội
12:57:50

Lên đo sell tiếp

Đu đỉnh ^^
13:1:19

Mai bê lên 12k chính thức ăn loz. 😂

Luczy Thiên Địa Hội
13:5:40
Đu đỉnh ^^
14:14:50
Photo
Đu đỉnh ^^
14:14:57

Về bờ r anh em :v

Thái Phó
14:17:7

Gồng lời now

Thái Phó
14:17:14
🤣
Luczy Thiên Địa Hội
14:26:34
Ủn Nhà Nghèo
14:28:56

lãi luôn rồi

Ủn Nhà Nghèo
14:29:3

chữ mà cut là max nhục :))

Đu đỉnh ^^
14:30:7
Photo
Đu đỉnh ^^
14:30:12

Về bờ r

Đu đỉnh ^^
14:30:14
Ủn Nhà Nghèo
14:32:0
🤣
Ủn Nhà Nghèo
14:32:30

gồng lãi thôi

Ủn Nhà Nghèo
14:32:44

cây 1k xuất hiện noww