tele.me: the front page of Telegram communities

Chat record

WhiteBunny
4:39:4

đánh theo zoom cũng ổn

Thor To The Moon
4:39:5

Nạp chiến thôi

Maria J
4:39:7

Kỷ luật

Thor To The Moon
4:39:13

thấy chanel post toàn ăn à

Thor To The Moon
4:39:19

cứ oánh theo zoom nhỉ

Maria J
4:39:20

Đừng phá kỷ luật bản thân

Duong Ngoc
4:39:27

Tfuel tui vào hqua r

Đức Phạm
4:39:32

hoy

Maria J
4:39:35

Đánh theo zoom nh phải kỷ luật

Đức Phạm
4:39:38

tắt tbao

Đức Phạm
4:39:43
😢
Maria J
4:39:45
☺️
Đức Phạm
4:39:47

k lại nạp mất

Maria J
4:39:50

Chị đây

Quang Minh| MCG Capital
4:40:15

Min 10$

Long Phan
4:40:25

Ôi sao đc hồi giờ tưởng con trai cvws

Long Phan
4:40:27

Chị sao

Long Phan
4:40:40
Quang Minh| MCG Capital
4:40:45

Vcc

Quang Minh| MCG Capital
4:40:46

:)))

Long Phan
4:40:56
Photo
Long Phan
4:41:2

Thư giãn đi ae :D

😆
Đức Phạm
4:41:9

giàu

Đức Phạm
4:41:14

vl Sam hiện hồn r

Long Phan
4:41:15

Đợi hết tháng kiếm cái lap cùi đánh BO :(

Long Phan
4:41:22

Nghèo đến nỗi k có cái lap

Quang Minh| MCG Capital
4:42:0
Photo
Quang Minh| MCG Capital
4:42:2

Đm

Quang Minh| MCG Capital
4:42:9

Ae đi chơi

Quang Minh| MCG Capital
4:42:13

Cf uống nước

Quang Minh| MCG Capital
4:42:14

Giàu sang

Quang Minh| MCG Capital
4:42:17
😢
Kiên Cường
4:43:29

Lap làm gì bác, nhóm toàn thấy ae mua ai phôn 3 mắt

Kiên Cường
4:43:34

😆

Đức Phạm
4:43:37

e vẫn loanh quanh xó này đây

Đức Phạm
4:43:38

đc đi chơi đâu

Long Phan
4:43:40

A fan number one hả

💰
Maria J
4:43:55

Ae ở hn

Maria J
4:44:3

Hnao cfe nhể

Đức Phạm
4:44:12
Photo
Đức Phạm
4:44:12
😭
Đức Phạm
4:44:23

thế ạ

Maria J
4:44:27
Photo
Đức Phạm
4:44:28

thế cf thôi a

Long Phan
4:44:51

Ai vậy 🤔

Đức Phạm
4:44:57

ảnh mạng à a

Đức Phạm
4:44:59
😭
Maria J
4:45:13

Chị phú quốc chứ còn ai