tele.me: the front page of Telegram communities

Chat record

EDWARD
9:18:33

😁😁

EDWARD
9:18:36
🤔
Nguyễn An
9:20:8

Có giá này đâu bác 0,114 mà

Nến 2 màu luôn @@ sàn scam rồi 🤣

jackieha
9:21:55

Ko còn usdt để vào

jackieha
9:21:58

😂😂😂

Thanh Than
9:25:19

Hakka entry đẹp rồi. Vô ít để dành thôi ae

jackieha
9:31:26
Photo
Phan Tĩnh
9:31:30

Mxc còn đang bảo trì, méo vào cắt lỗ dc, vkl

jackieha
9:31:34

Big boy terra

Jangjulinh
9:31:51

Sàn nào cũng vậy bác

Jangjulinh
9:32:5

Chắc chơi bingbon sóng này thì ăn

Jangjulinh
9:32:13

Spot nhiều khi lag ko mua nổi

GIA Ann
9:32:20

Công sức cả tháng nay thằng Bê nó chém cái bay hết lãi

jackieha
9:33:5

Thêm usdt vào trung bình giá bác

jackieha
9:33:11

Điều chỉnh mới đi tiếp dc

Mar bu miracle
9:33:41

Sướng nhất sol srm kệ mẹ bão cứ bay

Sinxay Phatsaline
9:33:56

Cho ít gói mỳ tôm với 😥

jackieha
9:34:49

😂😂😂

The Last Person
9:35:44

Múc lẹ

The Last Person
9:36:8

Chạm ngưỡng múc rồi

GIA Ann
9:36:38

Giờ ngồi đợi kèo của sếp cứu vớt vào bờ🌝

L H N
9:37:1

đứt bóng chưa ae

Nguyễn Hảo
9:37:23

Về bờ đi xếp

Nguyễn Hảo
9:37:26

😑😑

Phan Tĩnh
9:40:40

Ae nào vào bắt con juld kìa

Phan Tĩnh
9:40:48

Đang lên r :v

GIA Ann
9:44:49

Sàn bảo trì rồi

GIA Ann
9:45:9

Bà nội nó bảo trì ngay lúc dầu sôi lửa bỏng

jackieha
9:45:39

Bác đánh margin hae

Nam Nguyễn Đức
9:45:39

Trend solana cũng nên

jackieha
9:45:45

Spot thì sợ éo gì

jackieha
9:45:47

😂😂😂

Trần Sỹ Liêm
9:47:28

Mxc không vào được không biết thế nào rồi 😂

Hung tong
9:48:34

thị trường sáng btc đẫm máu

GIA Ann
9:48:36

Nãy vừa cắt con juld,giờ nhảy vô hốt lại đó bác

Hung tong
9:48:56

bác cắc nhiều ko

Hung tong
9:49:1

mình không kịp cắt

Hung tong
9:49:6

toàn để vốn ngoài bắt lại

Hung tong
9:49:8

buồn vãi

DVT Vni
9:50:52

Vẫn đợi :)

Theo a e giá đáy chưa hold lun

Theo a e giá đáy chưa hold lun
GIA Ann
9:53:5

Ko nhiều bác ah,bửa 0.6 cắt là đc rồi,tham thì thâm mà 😬

Hung tong
9:56:59

giờ vào là tăng số lượng coin vkl rồi

Thạnh Khac
9:57:29

thoát đia đi hold dia ỉa đơ làm gì? sang srm va sol đi

Thạnh Khac
9:57:42

Srm new ATh là ok

Thạnh Khac
9:57:55
Thạnh Khac
9:59:17
Photo
Thạnh Khac
9:59:42

Alt sửa chỉnh kìa alt hồi lại mạnh alt 1200tỷ soon