tele.me: the front page of Telegram communities

Chat record

Le Van
18:13:20

Anh có thấy sau khi quen em thì đầu a nặng thêm tí k

Le Van
18:13:22
😆
Alex Hứa
18:13:30

Có khi hành ăn mãi k hết mà việc nhà k làm

Alex Hứa
18:13:37

Ck nó đáh cho chết

Alex Hứa
18:13:38
😆
Le Van
18:13:47

Ck e cũng chơi mà má

Le Van
18:13:50
Alex Hứa
18:13:53
😒
Alex Hứa
18:14:1

E toàn đi hành a

Alex Hứa
18:14:3
😐
Le Van
18:14:12

Có ng chấp nhận ăn hành thì cứ nấu thôi

Le Van
18:14:14
😆
Alex Hứa
18:14:22

2 vc này giúp làm giàu cho sàn

Le Van
18:14:30
😐
Le Van
18:14:33

Đói quá mà

Alex Hứa
18:14:37

A thay mặt sàn cám ơn sự đóng góp to lớn của e

Alex Hứa
18:14:43

:)) giàu quá rồi

Alex Hứa
18:14:48

Giả bộ khổ xiua

Alex Hứa
18:14:52

Không sao đâu

Alex Hứa
18:14:53
😆
Le Van
18:14:57
Le Van
18:15:3

Nghèo thật ứ tin

Le Van
18:15:5

:))))

Le Van
18:15:25

Để thứ 2 bấm giờ chạy con bot kia

Le Van
18:15:26

Hâhha

Le Van
18:15:30

Thích bấm giờ lắm

Le Van
18:15:31
😆
Le Van
18:15:42

Đấy em bớt cho anh mấy vé đi thầy bà r nhá

Alex Hứa
18:15:52

Sao e k bấm a quả chừng nào có bạn thư ký xinh đẹp mứoi

Le Van
18:15:55

Xem ngày xem tướng, chọn giờ chọn người

Alex Hứa
18:16:2
Le Van
18:16:11

Á đù. Có thư ký xinh tươi ắt có hoạ đào hoa

Le Van
18:16:30

K kiếm nổi vk đâu

Le Van
18:16:38

Với lại sự nghiệp khó tiến

Le Van
18:16:47

Cao nhân đã chỉ dạy hồng nhan hoạ thuỷ

Le Van
18:16:49
😆
Le Van
18:20:47
Photo
Le Van
18:20:47
Photo
Le Van
18:20:53

;)) chơi cái này hay ha

Alex Hứa
0:43:14

Nhỏ đo cũng k có liêm sỉ

Alex Hứa
0:43:21

Lần đầu gặp đi ăn 4tr

Alex Hứa
0:43:25

Dcm xấu vl

Alex Hứa
0:43:34

Mà cứ nghĩ mình hot girl

Alex Hứa
0:43:35
😆
plu 06
1:16:26

Chào mọi người! Chúc mọi người ngày mới tốt lành

Ngọc Anh Vũ
1:51:20

@Alexhuarealmr hứa inbox e có việc nè

Alex Hứa
2:46:20

A đây

Alex Hứa
2:46:22
😐
Alex Hứa
2:49:37

Thứ 7 chủ nhật có gì vui k ae

Alex Hứa
2:49:39
😒