tele.me: the front page of Telegram communities

Chat record

Anonymouse
11:38:45

💯💯ምን አይነት የኢትዪጺያ ግሩፕ መቀላቀል ይፈልጋሉ?💯💯

Anonymouse
11:38:52

‼️ያሳፍራል አዲስ አበባ ውስጥ 100ሺ ብር ተከፍሏት የሰራችው ቪዲዎ ተለቀቀ ለመመልከት PLAY⏯ የሚለውን ተጭነው ይመልከቱ ። ️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️PLAY▶️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜⬜⬜️️⬜️⬜️️️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
11:41:4

😱ካነበባችሁ በኀላ በፍጥነት Delete👊 አርጉት ለሁላችንም ደሕንነት ሲባል ነው በትናንትናው ዕለት ምንእንደተፈጠረ እነሆ............. 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞

Anonymouse
11:41:28

😱ካነበባችሁ በኀላ በፍጥነት Delete👊 አርጉት ለሁላችንም ደሕንነት ሲባል ነው በትናንትናው ዕለት ምን እንደተፈጠረ እነሆ............. 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞

Anonymouse
15:21:56

.

Anonymouse
15:21:59

😱ካነበባችሁ በኀላ በፍጥነት Delete👊 አርጉት ለሁላችንም ደሕንነት ሲባል ነው በትናንትናው ዕለት ምን እንደተፈጠረ እነሆ............. 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞

Anonymouse
16:18:38

.

Anonymouse
16:18:44

😱ካነበባችሁ በኀላ በፍጥነት Delete👊 አርጉት ለሁላችንም ደሕንነት ሲባል ነው በትናንትናው ዕለት ምን እንደተፈጠረ እነሆ............. 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞

Anonymouse
16:22:38

ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ❓

Anonymouse
16:22:44

😱ካነበባችሁ በኀላ በፍጥነት Delete👊 አርጉት ለሁላችንም ደሕንነት ሲባል ነው በትናንትናው ዕለት ምን እንደተፈጠረ እነሆ............. 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞 🔞👉 open🔞

Anonymouse
17:1:39

¿ የTelegram ምርጥ ምርጥ ቻነሎች መረጥ መረጥ አርገው join ይበሉ ይደሰቱ‼️

Anonymouse
17:9:3
🇲🇱
Anonymouse
17:31:28

❌ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ?❌

Anonymouse
18:2:41

💋ሴቶችም ♦️ወንዶችም ሁላችሁም ተጋብዛችኋል 😱👌በጣም አስገራሚ ነገር ተፈጥሮል እንዳያመልጣችሁ ከ 21+አመት በላይ ክፈት የምትለውን በመጫን ገብታችሁ ተመልከቱት ❤️👌 🔴🔴🔴🔴 🔴 ክፈት ክፈት🔴 🔴 ክፈት ክፈት🔴 🔴🔴🔴🔴

Anonymouse
18:26:16

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
18:32:58

¿ የTelegram ምርጥ ምርጥ ቻነሎች መረጥ መረጥ አርገው join ይበሉ ይደሰቱ‼️

Anonymouse
18:33:1

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
19:2:58

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
20:27:38

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
21:9:39

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
5:2:18

¿ የTelegram ምርጥ ምርጥ ቻነሎች መረጥ መረጥ አርገው join ይበሉ ይደሰቱ‼️

Anonymouse
5:3:18

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
5:12:12

💋ሴቶችም ♦️ወንዶችም ሁላችሁም ተጋብዛችኋል 😱👌በጣም አስገራሚ ነገር ተፈጥሮል እንዳያመልጣችሁ ከ 21+አመት በላይ ክፈት የምትለውን በመጫን ገብታችሁ ተመልከቱት ❤️👌 🔴🔴🔴🔴 🔴 ክፈት ክፈት🔴 🔴 ክፈት ክፈት🔴 🔴🔴🔴🔴

Anonymouse
9:55:13

??Favoritachu የሆነውን ቻናል እና ግሩፕ#Joinበማለት ይዝናኑ??‼‼‼‌

Anonymouse
10:9:0

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
17:43:46

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
10:21:15

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
13:31:41

🙌° ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ‼️

Anonymouse
13:31:59

‼️ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ?❌

Anonymouse
14:59:15

‼️ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ?❌

Anonymouse
14:59:15

??Favoritachu የሆነውን ቻናል እና ግሩፕ#Joinበማለት ይዝናኑ??‼‼‼‌

Anonymouse
5:58:11
👍
Anonymouse
5:58:41

‼️ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ?❌

Anonymouse
9:34:59

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
13:14:12

.

Anonymouse
13:15:24
🇲🇱
Anonymouse
13:20:7

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
14:41:45

አስደንጋጭ ዜና 🚨 አሁን ከ 30 ደቂቃ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ አስደንጋጭ ነገር ተፈጥሯል ሙሉ መረጃውን Open ብለው ይመልከቱ👇👇👇👇👇 ⬇️Open▶️ ⬇️Open▶️ ↔️Open▶️

Anonymouse
16:40:4

.

Anonymouse
16:40:8

አስደንጋጭ ዜና 🚨 አሁን ከ 30 ደቂቃ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ አስደንጋጭ ነገር ተፈጥሯል ሙሉ መረጃውን Open ብለው ይመልከቱ👇👇👇👇👇 ⬇️Open▶️ ⬇️Open▶️ ↔️Open▶️

Anonymouse
18:26:43

.

Anonymouse
18:26:46
🇲🇱
Anonymouse
18:31:15

❣የስሞን መጀመሪያ ይምረጡ ከዛ ስለእራስህ/ሽ ማመን የማይችሉት ነገር ያገኛሉ ❤️A ❤️B ❤️C ❤️D ❤️E ❤️F ❤️G ❤️H ❤️I ❤️J ❤️K ❤️L ❤️M ❤️N ❤️O ❤️P ❤️Q ❤️R ❤️S ❤️T ❤️U ❤️V ❤️W ❤️X ❤️Y ❤️Z ❣እድለኛ ከሆኑ 🎁የ100MB🎁ስጦታ ያገኛሉ እየተዝናኑ ይሸለሙ፡፡🎁

Anonymouse
21:2:16

.

Anonymouse
21:2:19

❣የስሞን መጀመሪያ ይምረጡ ከዛ ስለእራስህ/ሽ ማመን የማይችሉት ነገር ያገኛሉ ❤️A ❤️B ❤️C ❤️D ❤️E ❤️F ❤️G ❤️H ❤️I ❤️J ❤️K ❤️L ❤️M ❤️N ❤️O ❤️P ❤️Q ❤️R ❤️S ❤️T ❤️U ❤️V ❤️W ❤️X ❤️Y ❤️Z ❣እድለኛ ከሆኑ 🎁የ100MB🎁ስጦታ ያገኛሉ እየተዝናኑ ይሸለሙ፡፡🎁

Anonymouse
10:47:32
👍
Anonymouse
10:50:1

🚨 ሰበር ዜና አስደሳች ዜና አሁን ከ30ደቂቃ በፊት በተሰጠ መግለጫ በኢትዮጵያ ጤና ሚንስቴር በሰጠው መግለጫ መሰረት የኮሮና መድሀኒት በኢትዮጵያውያን ...........SEE MORE አሳዛኝ ዜና በኢትዮጲያ የሟቾች ቁጥር........See more 👆👆👆👆👆👆👆👆

Anonymouse
16:33:3

አስደንጋጭ ዜና 🚨 አሁን ከ 30 ደቂቃ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ አስደንጋጭ ነገር ተፈጥሯል ሙሉ መረጃውን Open ብለው ይመልከቱ👇👇👇👇👇 ⬇️Open▶️ ⬇️Open▶️ ↔️Open▶️

Anonymouse
18:17:34
Anonymouse
21:54:25
Anonymouse
22:16:58
👍
Anonymouse
22:16:58

አስደንጋጭ ዜና 🚨 አሁን ከ 30 ደቂቃ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ አስደንጋጭ ነገር ተፈጥሯል ሙሉ መረጃውን Open ብለው ይመልከቱ👇👇👇👇👇 ⬇️Open▶️ ⬇️Open▶️ ↔️Open▶️

Anonymouse
12:5:54

ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ❓

Anonymouse
6:29:52

??Favoritachu የሆነውን ቻናል እና ግሩፕ#Joinበማለት ይዝናኑ??‼‼‼‌

Anonymouse
6:30:3

ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ❓

Anonymouse
7:17:13
😂
Anonymouse
7:17:23

ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ❓

Anonymouse
9:53:59

ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ❓

Anonymouse
11:44:36

ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ❓

Anonymouse
15:20:45

ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ❓

Anonymouse
16:35:13

👅ቴሌግራም ላይ አሉ የተባሉ የተመረጡ ቻናሎች ይዘንላችሁ መተናል መርጣችሁ ተቀላቀሉ💋

Anonymouse
18:12:23
Photo
Anonymouse
18:12:29

👅ቴሌግራም ላይ አሉ የተባሉ የተመረጡ ቻናሎች ይዘንላችሁ መተናል መርጣችሁ ተቀላቀሉ💋

Anonymouse
19:51:9

👅ቴሌግራም ላይ አሉ የተባሉ የተመረጡ ቻናሎች ይዘንላችሁ መተናል መርጣችሁ ተቀላቀሉ💋

Anonymouse
20:11:18

👅ቴሌግራም ላይ አሉ የተባሉ የተመረጡ ቻናሎች ይዘንላችሁ መተናል መርጣችሁ ተቀላቀሉ💋

Anonymouse
21:15:24

👅ቴሌግራም ላይ አሉ የተባሉ የተመረጡ ቻናሎች ይዘንላችሁ መተናል መርጣችሁ ተቀላቀሉ💋

Anonymouse
0:32:51

👑 ቫይማክስ (VIMAX) - GENUINE ORIGINAL 📞+251923778303🍁 የብልት ቁመትና ዉፍረት በዘላቂነት መጨመር🍁 በግንኙነት ወቅት ቶሎ ላለመጨረስ

🍁 ብልት ውጥርና ቀጥ ብሎ እንዲቆም
( መልፈስፈስን ያስወግዳል )
🍁 በአጠቃላይ ከጾታዊ ግንኙነት ጋር የተያያዙ ችግሮችን በመቅረፍ የተሻለ ብቃትና እርካታን ያጎናፅፋል

✔ በየትኛውም የእድሜ ክልል የሚሰራ
(ኮሮናን ብለው ሀሳብ እንዳይገባዎ ያሉበት እናደርሳለን) - STAY HOME, STAY SAFE !!!
📬ወደ ክልል ከተሞች በወኪሎችና በፖስታ ቤት እንልካለን።
Contact👇 ... 👉 💰 3000 br
☎️+251923778303

👑 ቫይማክስ (VIMAX) - GENUINE                       ORIGINAL 📞 +251923778303

🍁 የብልት ቁመትና ዉፍረት ...
Anonymouse
0:33:35
Anonymouse
0:35:4
Anonymouse
0:37:38

Watch "የሰሞኑ መነጋገሪያ አስቂኝ ቀልዶች" on YouTubehttps://youtu.be/P-1otDU1uLgSubscribe to our funnies tik tok channel 😁😁😁💯♨️👇👇👇https://www.youtube.com/channel/UCoVH19CJ24-fPyr0iOcK5rw

Anonymouse
0:37:56
Photo
Anonymouse
0:37:56

👅ቴሌግራም ላይ አሉ የተባሉ የተመረጡ ቻናሎች ይዘንላችሁ መተናል መርጣችሁ ተቀላቀሉ💋

Anonymouse
6:17:29

👅ቴሌግራም ላይ አሉ የተባሉ የተመረጡ ቻናሎች ይዘንላችሁ መተናል መርጣችሁ ተቀላቀሉ💋

Anonymouse
6:57:2

🙈👙ሴቶች ሻወር ቤት ውስጥ እያሉ በድብቅ ካሜራ የተቀረፁ ጉዶች ይፍ ወቷል OPEN ብለው ይመልከቱ ❌ሴትን ልጅ kiss ለማድረግ ቀላል 3 ሶስት ስሜት ቀስቃሽና ለkiss የሚገፋፉ ስሜት ቀስቃሽ ነገሮች ከፈለጉ፡፡በዚህ ገብተው ያንብቡ፡ 👇👇👇👇 ❌ ❌❌❌❌ ❌OPEN ❌ ❌ ❌❌❌❌

Anonymouse
7:58:13

🙈👙ሴቶች ሻወር ቤት ውስጥ እያሉ በድብቅ ካሜራ የተቀረፁ ጉዶች ይፍ ወቷል OPEN ብለው ይመልከቱ ❌ሴትን ልጅ kiss ለማድረግ ቀላል 3 ሶስት ስሜት ቀስቃሽና ለkiss የሚገፋፉ ስሜት ቀስቃሽ ነገሮች ከፈለጉ፡፡በዚህ ገብተው ያንብቡ፡ 👇👇👇👇 ❌ ❌❌❌❌ ❌OPEN ❌ ❌ ❌❌❌❌

Anonymouse
7:58:13

.

Anonymouse
8:31:14
Photo
Anonymouse
8:31:15

🙈👙ሴቶች ሻወር ቤት ውስጥ እያሉ በድብቅ ካሜራ የተቀረፁ ጉዶች ይፍ ወቷል OPEN ብለው ይመልከቱ ❌ሴትን ልጅ kiss ለማድረግ ቀላል 3 ሶስት ስሜት ቀስቃሽና ለkiss የሚገፋፉ ስሜት ቀስቃሽ ነገሮች ከፈለጉ፡፡በዚህ ገብተው ያንብቡ፡ 👇👇👇👇 ❌ ❌❌❌❌ ❌OPEN ❌ ❌ ❌❌❌❌

Anonymouse
11:1:19

🏩👌ለዩንቨርሲቲ ና ለ ሃይስኩል ተማሪዎች ብቻ የተከፈተ በኢትዮጲያ የመጀመሪያው ቻናል🔈🔈📣🚞⚠️Warning: Many users reported this account as ascam. Please be careful, especially if it asks you for money.

Anonymouse
11:1:22

🙈👙ሴቶች ሻወር ቤት ውስጥ እያሉ በድብቅ ካሜራ የተቀረፁ ጉዶች ይፍ ወቷል OPEN ብለው ይመልከቱ ❌ሴትን ልጅ kiss ለማድረግ ቀላል 3 ሶስት ስሜት ቀስቃሽና ለkiss የሚገፋፉ ስሜት ቀስቃሽ ነገሮች ከፈለጉ፡፡በዚህ ገብተው ያንብቡ፡ 👇👇👇👇 ❌ ❌❌❌❌ ❌OPEN ❌ ❌ ❌❌❌❌

Anonymouse
11:38:22

🙈👙ሴቶች ሻወር ቤት ውስጥ እያሉ በድብቅ ካሜራ የተቀረፁ ጉዶች ይፍ ወቷል OPEN ብለው ይመልከቱ ❌ሴትን ልጅ kiss ለማድረግ ቀላል 3 ሶስት ስሜት ቀስቃሽና ለkiss የሚገፋፉ ስሜት ቀስቃሽ ነገሮች ከፈለጉ፡፡በዚህ ገብተው ያንብቡ፡ 👇👇👇👇 ❌ ❌❌❌❌ ❌OPEN ❌ ❌ ❌❌❌❌

Anonymouse
13:10:17

👅ቴሌግራም ላይ አሉ የተባሉ የተመረጡ ቻናሎች ይዘንላችሁ መተናል መርጣችሁ ተቀላቀሉ💋

Anonymouse
13:30:5

👅ቴሌግራም ላይ አሉ የተባሉ የተመረጡ ቻናሎች ይዘንላችሁ መተናል መርጣችሁ ተቀላቀሉ💋

Anonymouse
15:57:3

👅ቴሌግራም ላይ አሉ የተባሉ የተመረጡ ቻናሎች ይዘንላችሁ መተናል መርጣችሁ ተቀላቀሉ💋

Anonymouse
16:6:17

❌ምን አይነት ቻናል መቀላቀል ይፈልጋሉ ?❌

Anonymouse
16:35:50
🇲🇱
Anonymouse
16:42:41
🇲🇱
Anonymouse
16:43:36

🙈👙ሴቶች ሻወር ቤት ውስጥ እያሉ በድብቅ ካሜራ የተቀረፁ ጉዶች ይፍ ወቷል OPEN ብለው ይመልከቱ ❌ሴትን ልጅ kiss ለማድረግ ቀላል 3 ሶስት ስሜት ቀስቃሽና ለkiss የሚገፋፉ ስሜት ቀስቃሽ ነገሮች ከፈለጉ፡፡በዚህ ገብተው ያንብቡ፡ 👇👇👇👇 ❌ ❌❌❌❌ ❌OPEN ❌ ❌ ❌❌❌❌

Anonymouse
16:50:18

ከ 18 አመት በላይ ብቻ ላላቹ የተዘጋጀ ለማየት PLAY የሚለዉን ተጫኑ!!! Plus ቆነጃጅት ለፍቅር ብለው የከፈሉትን ዋጋና የሰሩትን ሚስጥር ለማየት👇👇 ❤❤❌❌🚫🚫🚫 ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️ PLAY▶️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜⬜⬜️️⬜️⬜️️ ❤❤❌❌❌🚫🚫

Anonymouse
16:51:39
🎧
Anonymouse
16:51:44

ከ 18 አመት በላይ ብቻ ላላቹ የተዘጋጀ ለማየት PLAY የሚለዉን ተጫኑ!!! Plus ቆነጃጅት ለፍቅር ብለው የከፈሉትን ዋጋና የሰሩትን ሚስጥር ለማየት👇👇 ❤❤❌❌🚫🚫🚫 ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️ PLAY▶️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜⬜⬜️️⬜️⬜️️ ❤❤❌❌❌🚫🚫

Anonymouse
17:45:23

.

Anonymouse
17:45:27

ከ 18 አመት በላይ ብቻ ላላቹ የተዘጋጀ ለማየት PLAY የሚለዉን ተጫኑ!!! Plus ቆነጃጅት ለፍቅር ብለው የከፈሉትን ዋጋና የሰሩትን ሚስጥር ለማየት👇👇 ❤❤❌❌🚫🚫🚫 ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️ PLAY▶️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜⬜⬜️️⬜️⬜️️ ❤❤❌❌❌🚫🚫

Anonymouse
18:1:51
Photo
Anonymouse
18:1:57

ከ 18 አመት በላይ ብቻ ላላቹ የተዘጋጀ ለማየት PLAY የሚለዉን ተጫኑ!!! Plus ቆነጃጅት ለፍቅር ብለው የከፈሉትን ዋጋና የሰሩትን ሚስጥር ለማየት👇👇 ❤❤❌❌🚫🚫🚫 ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️ PLAY▶️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜⬜⬜️️⬜️⬜️️ ❤❤❌❌❌🚫🚫

Anonymouse
18:57:28

.

Anonymouse
18:57:30

ከ 18 አመት በላይ ብቻ ላላቹ የተዘጋጀ ለማየት PLAY የሚለዉን ተጫኑ!!! Plus ቆነጃጅት ለፍቅር ብለው የከፈሉትን ዋጋና የሰሩትን ሚስጥር ለማየት👇👇 ❤❤❌❌🚫🚫🚫 ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️ PLAY▶️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜⬜⬜️️⬜️⬜️️ ❤❤❌❌❌🚫🚫

Anonymouse
21:14:58

ከ 18 አመት በላይ ብቻ ላላቹ የተዘጋጀ ለማየት PLAY የሚለዉን ተጫኑ!!! Plus ቆነጃጅት ለፍቅር ብለው የከፈሉትን ዋጋና የሰሩትን ሚስጥር ለማየት👇👇 ❤❤❌❌🚫🚫🚫 ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️ PLAY▶️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜⬜⬜️️⬜️⬜️️ ❤❤❌❌❌🚫🚫

Anonymouse
13:1:31

📞💋የካምፓስ ቀሽት ቀሽት ቺኮች የስልክ ቁጥር List ለማግኘት....Click☎️ 💃የቆንጆ💁ሴቶችደካማ🙇‍ጎን ምንድነው? 💃ሴቶች ደፍረዉ የማይናገሩት 7ነገሮች... ቦሌ ሚካኤል አስገራሚ 💋የkiss💋 ቪድዮ ነብዩ እና ብሌን ጂም ቤት ውስጥ 35 ሰከንድ PLAY ብለው ይመልከቱት ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️▶️PLAY ⬜️ ⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️

Anonymouse
16:8:59

ሀጫሉ እንዲገደል ከግብፅ ወደ አቶ ጀዋር እና ወደ አቶ በቀለ ገርባ የተደረገውን የድምፅ ምልልስ ለህዝብ ይፋ ሆነ Play የሚለውን ብቻ ይንኩት👇👇 ▷ ◉─────── 2:40 PLAY